Att lyssna

Publicerat 2020-03-06 08:54 av Merlina Poljak Käll

Ett av dina viktigaste verktyg som ledare…att LYSSNA.

Hur många gånger har andra försökt ge dig sina egna ”glasögon”?

”Du har börjat få problem med synen och går därför till en optiker. Denne tar av sig sina egna glasögon, räcker dem till dig och säger: Jag ska precis börja min semester. Men var så god, ta dessa. De har fungerat bra för mig och jag har ett extra par till mig själv….”

Vilken lins använder du i samtalet? När du lyssnar på en annan människa – hör du personen, eller hör du dig själv? Vems ”glasögon” ger du personen – dina egna, eller de hon skulle behöva?De sju stegen när du vill lyssna aktivt: Empatiskt lyssnande

  1. Ta det lugnt.Andas och försök att känna in och se saker ur den andras perspektiv–utan att döma eller värdera.
  2. Välkomna tystnaden.En paus kan vara lämplig för att nå djupare i ett samtal.
  3. Spegla och använd återkoppling. Upprepa småord eller korta meningar –det får den andra att känna sig hörd och sedd.
  4. Sammanfatta och kolla om du har förståtträtt. Säg till exempel: Jag hör/förstår dig så här…. Är det så det är för dig?
  5. Ställ öppna och undersökande frågor.Använd ”vem, vad, när, hur, vilka/vilken” och ”kan du säga mera om…?”. Ordet ”varför” kan uppfattas som stängande för samtalet, försök att undvika detta.
  6. Fråga efter tankar om känslor (hur tänkte du då?) och om känslor som tillhör tankar (hur kändes det?)
  7. Fråga efter behov och värderingar:Vad är viktigt för dig?

Kategori