Bli Ledartränare

Våra konsulter är noggrant utvalda certifierade personliga ledartränare och finns över hela landet. Vi är många och kan tillsammans genomföra stora uppdrag. 

Hur blir jag ledartränare i Day2Days nätverk?

Första stegen i processen att bli certifierad ledartränare i vårt nätverk är alltid en personlig intervju där du tillsammans med en företrädare för Day2Day samtalar om erfarenheter, drivkrafter, människosyn, affärsmässighet, värderingar etc. Under processen uppger du några referenser för att vi ska få en bra, rättvisande bild av vem du är.

När båda parter har bestämt sig för att börja jobba tillsammans så skrivs ett licensavtal mellan Day2Day och den blivande ledartränarens bolag. Avtalet reglerar relationen/spelreglerna mellan parterna, vem som ansvarar för vad, rättigheter, skyldigheter, avgifter etc. 

Efter att licensavtalet är skrivet så startar certifieringsutbildningen. Du får då en konsult som din personliga ledartränare under certifieringen. Under en period på ca 8 veckor har man ett antal möten tillsammans med sin ledartränare. Certifieringen startar med bakgrund till programmet, fortsätter med metod/process och genomgång av materialets olika komponenter.

I certifieringen ingår moduler som ”den coachande ledartränaren” och ”den affärsutvecklande ledartränaren” – allt för att du ska har så bra förutsättningar som möjligt att lyckas som ledartränare hos oss.

Sista delen i certifieringen är att du som ny ledartränare kör programmet på en träningsklient. Denna leverans kan påbörjas under certifieringen när du tillsammans med din certifierande ledartränare arbetat igenom kapitel 3.

Affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på att Day2Day Leadership AB ska skapa förutsättningar för konsulter i vårt nätverk att göra bra affärer. Day2Day som bolag blir framgångsrikt om våra konsulter lyckas leverera bra ledarträning till sina kunder.

Licenstagaren betalar en årlig avgift per konsult och år. Första året tillkommer kostnaden för certifieringsutbildningen.

Ledartränaren sätter själv sitt pris ut till kund. D2D tillhandahåller rekommendationer/exempel för hur prissättningen ser ut i nätverket.

För varje sålt program betalar licenstagaren ett fast pris.

När kan jag börja sälja Ledarskapsarenan?

Man kan börja sälja programmet omedelbart och kan snabbt börja leverera ledarträning t.o.m det kapitel man genomgått i certifieringen och träningsklienten.