Day2Day Leadership förvärvas av Orientor

Publicerat 2022-10-03 11:11 av Day2Day Leadership

2022-10-03

Day2Day Leadership AB har förvärvats av Orientor AB i Jönköping som vässar erbjudandet ytterligare för att kunna skickliggöra ännu fler goda ledare i Norden.

Annette Runsteen och Kim Karhu har tillsammans drivit Day2Day Leadership sedan 2014. De utvecklade samma år ledarutvecklingsprogrammet ”Ledarskapsarenan” och började bygga upp ett konsultnätverk av kvalificerade ledartränare som certifierats i programmet.

Ledarskapsarenan är en kombination av strukturerad utbildning och kraftfull coaching där deltagarna får en personlig ledartränare som uppmuntrar och utmanar dem att ta sitt ledarskap till en ny nivå. I en långsiktig process på 8-12 månader tränas ledarskapet i den egna miljön. Ca 600 ledare har hittills genomgått programmet och konsultnätverket består idag av ca 20 personer.

“Det känns spännande att vi genom förvärvet av Day2Day Leadership får möjligheten att bygga vidare på Skandinaviens bästa ledarträningsprogram, Ledarskapsarenan. Ett program som har en hög trovärdighet och bevisligen utvecklar ledare att bli bättre rustade för sitt uppdrag – att skapa resultat i organisationen. Tillsammans med konsultnätverket vässar vi Day2Day Leaderships erbjudande ytterligare för att kunna skickliggöra ännu fler goda ledare i Norden”, säger Patrik Linddahl, Orientor.

”Vi har levt med och utvecklat Ledarskapsarenan under många år och är stolta och glada över det mottagande programmet har fått! Vi har fått se ett stort antal ledare utvecklas på ett fantastiskt sätt runt om i Sverige och även i Norge. Nu lämnar vi med varm hand över programmet och företaget till Orientor. Inom Orientor finns Patrik Linddahl och Viktor Fransson som arbetat med programmet som ledartränare i flera år. Dessutom tillför Orientor en affärsstrategisk kompetens som kommer lyfta verksamheten till en ny nivå och innebära att ännu fler ledare kommer kunna ta del av programmet. Kim Karhu och jag själv fortsätter att använda programmet och vara en del av konsultnätverket.”, säger avgående VD Annette Runsteen.

Om Orientor
Orientor arbetar med utvecklingsfrågor inom organisation, kultur, ledarskap och
medarbetarskap. Genom konkreta arbetssätt, hög närvaro och helhetsperspektiv i
förflyttningar, vägleder vi till tydlig riktning och förmåga att skapa resultat. Uppdragen
handlar om kulturaktivering, team- och ledarutveckling, samt HR-management. Orientor
drivs av Patrik Linddahl, Viktor Fransson och Petter Jacobs. Bolaget utgår från Jönköping och
arbetar främst över södra Sverige.

På bilden: Kim Karhu, Patrik Linddahl och Annette Runsteen.

Pressrelease Orientor förvärvar Day2Day Leadership.

Tags: ,

Kategori