Day2Day Leadership väljer lärplattformen Knowly för digital ledarträning

Publicerat 2020-12-02 08:33 av Day2Day Leadership

Day2Day Leadership har valt lärplattformen Knowly när programmet ”Ledarskapsarenan” nu kompletteras med en digital version.

Ledarskapsarenan som lanserades i sin första version 2014, är utvecklat av Day2Day Leadership. Programmet kombinerar kraftfull individuell coaching och kompetensutveckling genom ett strukturerat utbildningsmaterial och stöd av en personlig ledartränare. Sedan starten har ca 450 ledare från många skilda branscher genomgått programmet.

“Vi har sedan en längre tid sett ett behov av att komplettera vår ”analoga” version av programmet (pärmen) med en digital version. Vi undersökte ett flertal av de digitala lösningar som finns på marknaden. Vi fann att Knowlys lärplattform bäst kunde möta de krav som ett högkvalitativt ledarutvecklingsprogram ställer. I och med samarbetet med Knowly kommer våra kunder nu kunna välja mellan pärmen eller den digitala versionen.”, säger Annette Runsteen, VD för Day2Day Leadership AB.

“Vi är väldigt glada att Day2Day Leadership valt oss som partner för den digitala delen av deras leverans. Vi har sett hur innovativa och effektiva Day2Day Leadership har varit i sina projekt där de använt Knowly. Vårt utökade samarbete gör att vi än bättre kan förstå hur vi kan hjälpa fler kunder att maximera effekten av sina utbildningsinsatser. Vi är otroligt tacksamma över förtroendet att stötta en så seriös och väletablerad aktör som Day2Day Leadership i den här transformationen”, säger Michel Westher, VD för Knowly AB.

Om Day2Day Leadership

Day2Day Leadership AB grundades 2013 och erbjuder kvalificerad ledarutveckling till ledare på alla nivåer. Bolaget har ca 20 konsulter i Sverige och Norge. Det individuella programmet Ledarskapsarenan finns på svenska, engelska och norska. Läs mer om Day2Day Leadership på www.day2day.se.

Om Knowly

Knowly är en lättanvänd digital coach och content-plattform, som inte bara engagerar utbildningsdeltagare, utan också människor i deras omgivning. Knowly möjliggör för utbildare att skapa lärresor med aktiviteter inför mellan och efter utbildningsevent – allt med ett fokus på att maximera effekten av utbildningen. Läs mer om Knowly på: www.knowly.com.

Bilden: Ett Corona-säkrat ”handslag” mellan Annette Runsteen, VD Day2Day Leadership, Michel Westher, VD Knowly och Kim Karhu, Styrelseordförande Day2Day Leadership.

Tags: , , , ,

Kategori