En fråga om förtroende

Publicerat 2016-03-18 18:44 av Annette Runsteen

Summerar en intensiv arbetsvecka och inser att frågan om ”förtroende” gått som en röd tråd i flera möten jag deltagit i.

I början av veckan diskussioner om resultatet från en medarbetarundersökning som visat oroväckande låga siffror på frågan ”Har du förtroende för din chef”. Företaget hade bett mig om hjälp. Något måste göras åt det sviktande förtroendet.

Mot slutet av veckan ett föredrag om motsatsen, ett företag med så stort förtroende och tillit till den enskilde medarbetaren att man skapat en helt chefslös organisation. Niklas Lindhardt på captureinnovation berättade om ett arbetssätt byggt på starka värderingar och individens inre motivation och vilja att ta ansvar. Det kostar på, t.ex. i form av långa rekryteringsprocesser och ibland dyrköpta misstag, men det är ett pris man är villig att betala för att få arbeta i en sådan miljö.

Jag inser hur mycket frågan om förtroende påverkar oss. Känner jag stort förtroende från omgivningen kan jag göra stordåd, och kan rätta till mina misstag hur lätt som helst. Upplever jag ett lågt förtroende krymper jag. Det kan räcka med att jag är lite osäker på om min omgivning har förtroende för mig för att jag ska börja bete mig så att förtroendet verkligen blir lågt. Det är en god eller ond spiral.

Har dina medarbetare förtroende för dig? Har din chef förtroende för dig? Och har du förtroende för din chef? Är du osäker? Vänta inte längre, utan börja med snarast förtroendeskapande åtgärder. Men hur?

Mitt råd för att bygga förtroende hos någon, t ex dina medarbetare, är att först se till att du lever som du lär och håller vad du lovar. Sedan ska du investera tid i att bygga relationen er emellan. Intressera dig för deras verklighet och deras behov. Och ta reda på deras förväntningar. Inte för att du ska uppfylla alla förväntningar, utan för att du förstå vilka dessa är, och sedan kunna vara tydlig med vad du kan uppfylla och vad du inte kan uppfylla.

Och fortsätta hålla vad du lovar och leva som du lär…

Kategori