En trygg ledare

Publicerat 2020-10-22 15:19 av Annette Runsteen

En trygg ledare har en förankring i sig själv, är grundad och ”tung i botten”. Precis som vippdockan.  Dockan får en knuff och faller nästan omkull, men tyngden gör att den reser sig igen. På samma sätt kan den trygge ledaren hantera motgångar och oförutsedda händelser och åter stå upprätt. 

Hur blir jag en trygg ledare? En stor del handlar om att ha god självinsikt, dvs att ha en realistisk bild av mig själv, veta hur jag fungerar och ta ansvar för det. 

Hur får jag en god självinsikt?

Första steget mot större självinsikt är att förstå att jag inte har full insikt om mig själv! Att inse att hela livet är en resa mot allt större självinsikt. 

Första steget mot större självinsikt är att förstå att jag inte har full insikt om mig själv!

Livskriser, t. ex förlust av nära anhörig, skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet, ger oss ofta nya insikter om oss själva. Insikter som vi först i efterhand kan uppskatta och till och med vara tacksamma för. Men även andra förändringar som att flytta, börja ett nytt jobb eller en ny utbildning kan lära oss något om oss själva. 

Att träna sin självinsikt

Du kan göra en hel del om du aktivt vill öka din självinsikt.

Det viktigaste handlar om att regelbundet avsätta tid för egen reflektion. Här ska du få några infallsvinklar som du kan använda för att utforska dig själv och öka din självinsikt.

  • Vilka är dina personliga värderingar? Vad är det som du väljer att värdesätta i livet och varför? 
  • Vilka är dina styrkor? Vad gillar du att göra? Vad brukar bli bra när du gör det? 
  • Vilka är dina svagare sidor? Vad är det som tar mycket energi från dig? Finns det saker du gör som ofta inte ger så bra resultat? 
  • Hur agerar och fungerar du? Vilka beteendemönster och personlighetsdrag har du? När är du ditt bästa jag? Ditt sämsta jag?
  • Hur uppfattar andra dig? Tänk tillbaka på situationer där du fått beröm eller kritik. Vad lärde du dig? Hur kan du få mer feedback från din omgivning?
  • För en dagbok: Vad har hänt under veckan? Vad gick bra? Vilka lärdomar fick du?

Lycka till på resan mot att bli en tryggare ledare genom större självinsikt!

Tags:

Kategori