Kvalitetssystem

Hög kvalitet genom ständigt lärande

Högsta kvalitet i våra uppdrag är oerhört viktigt för oss och vi investerar årligen mycket tid och pengar i vårt eget lärande.

Därför måste alla konsulter som börjar hos oss genomgå vår certifieringsutbildning. Därefter deltar konsulterna i vårt interna program för ständigt lärande. Detta program har följande innehåll:

  • Regelbundna utvecklingsmöten med fördjupning i våra program och koncept.
  • Återkoppling från kunder.
  • Diskussion av fördjupningslitteratur och tillämpning av nya metoder.
  • Kompetensutveckling i ledarträningsmetodik och coaching genom egen träning, handledning och stöd.
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor.

kvalitet

Återkoppling från kunder

Vi samlar systematiskt in utvärderingar från deltagare i vår ledarträning. Dessa utvärderingar analyseras noga och ligger till grund för våra årliga revisioner av material och pedagogik. Dessutom säkerställer vi kvalitet i leveransen genom direkt återkoppling till den ansvarige konsulten.