Om oss

Vi tror på varje människas förmåga att utvecklas!

Alla är vi unika. När vi lär oss att inte sträva efter att bli en kopia av någon annan kan vi hitta vårt verkliga jag. Här finner vi själva grunden till det goda ledarskapet. En god ledare tar vara på sin egen potential för att kunna förädla andras potential. Därför behöver ledare ständigt utveckling. Själva essensen i ledarskapet är en brinnande längtan att hjälpa andra, och det är det som skiljer den framgångsrike ledaren från den ordinäre chefen.

Detta synsätt genomsyrar det vi gör.

Vår utveckling är Din utveckling!

  • Vi vill kunna tillhandahålla de bästa tänkbara verktyg som ledare och organisationer behöver. Därför utvecklar vi oss kontinuerligt när det gäller metoder inom personlig utveckling och bevakar de senaste rönen inom positiv psykologi och hjärnforskning.
  • Vi har medlemsskap i IPPA – International Positive Psychology Association.
  • Våra inspiratörer är bland andra Mark Waldman, Srinivasan Pillay, George Pratt, John Assaraf, Anthony Robbins, Martin Seligman, Mihály Csíkszentmihályi och Stephen Covey.

 

utveckling
Annette Runsteen
VD
+46 (0)70 554 56 83
annette.runsteen@day2day.se
utveckling
Kim Karhu
Styrelseordförande
+46 (0)73 390 50 10
kim.karhu@day2day.se