Om oss

Vi tror på varje människas förmåga att utvecklas!

Alla är vi unika. När vi lär oss att inte sträva efter att bli en kopia av någon annan kan vi hitta vårt verkliga jag. Här finner vi själva grunden till det goda ledarskapet. En god ledare tar vara på sin egen potential för att kunna förädla andras potential. Därför behöver ledare ständigt utveckling. Själva essensen i ledarskapet är en brinnande längtan att hjälpa andra, och det är det som skiljer den framgångsrike ledaren från den ordinäre chefen.

Detta synsätt genomsyrar det vi gör.

Patrik Linddahl, 070-914 20 40, patrik.linddahl@day2day.se

Viktor Fransson, 070-941 73 33, viktor.fransson@day2day.se

Vårt kontor ligger i centrala Jönköping (Borgmästargränd 6, 553 20 Jönköping).

Våra konsulter täcker stora delar av Sverige och Norge– se alla konsulter.