HR-strateg presenterar ledarutveckling från Day2Day Leadership

Publicerat 2017-11-01 15:30 av Day2Day Leadership

HR-strateg i Jönköping har inlett ett strategiskt samarbete med Day2Day Leadership när det gäller kvalificerad ledarutveckling. Det innebär att HR-strateg nu erbjuder  Ledarskapsarenan, som en viktig del i sitt tjänsteutbud.

I och med samarbetet kan nu HR-strateg erbjuda det individuella programmet Ledarskapsarenan till sina befintliga och nya kunder. Programmet innebär att ledare får en personlig ledartränare som uppmuntrar och utmanar dem att ta sitt ledarskap till en ny nivå! Programmet sträcker sig över 7-10 månader och ledarskapet tränas i den egna miljön. Detta är ett effektivt sätt att främja utveckling och verklig förändring.

“Vi har som mål att vara en totalleverantör av HR-relaterade tjänster och vi ser att Ledarskapsarenan blir ett kraftfullt verktyg för att utveckla ledare på alla nivåer. Ledarskapsarenan utgår från ledarens styrkor och förmåga att leda sig själv, kopplat till den egna verksamheten. Långsiktigheten och innehållet i programmet skapar de bästa förutsättningarna för att både våra kunders affärsmål och ledarens personliga mål uppfylls.” säger Joakim Skirhammar, VD för HR-strateg i Jönköping.

“Vi på Day2Day Leadership ser stora möjligheter med samarbetet. HR-strateg är en mycket professionell aktör inom hela HR-området. Vårt samarbete innebär att vi ytterligare stärker vår position på den svenska marknaden och att fler ledare får tillgång till vårt program. Joakim Skirhammar och Viktor Fransson från HR-strateg i Jönköping har certifierats som ledartränare av Day2Day Leadership AB vilket säkerställer våra höga krav på kvalitet.”, säger Annette Runsteen, VD för Day2Day Leadership.

Om HR-Strateg

HR-strateg erbjuder företag och organisationer konsultinsatser utifrån ett brett och heltäckande HR-perspektiv. Det innebär allt från rekrytering, ledarutveckling och HR-support på såväl operativ, taktisk och strategisk nivå. Våra insatser bidrar till att stärka arbetsgivarens attraktionskraft vilket leder till ökat engagemang och därmed ökad lönsamhet. Vi vill hjälpa företag att nå sina affärsmål genom att säkra och utveckla alla delar i både medarbetar- och ledarresan. HR-strateg är en del av Simonssongruppen. Läs mer på www.hrstrateg.se

Om Day2Day Leadership

Day2Day Leadership AB grundades 2013 och erbjuder kvalificerad ledarutveckling till ledare på alla nivåer. Bolaget har ca 20 konsulter runt om i Sverige och finns även i Norge. Det individuella programmet Ledarskapsarenan finns på svenska, engelska och norska. Läs mer på www.day2day.se .

För ytterligare information kontakta Joakim Skirhammar, joakim.skirhammar@hrstrateg.se , eller Annette Runsteen, annette.runsteen@day2day.se .

På bilden från vänster: Viktor Fransson, HR Konsult, HR.-Strateg, Joakim Skirhammar, VD, HR-Strateg, Annette Runsteen, VD, Day2Day Leadership, Kim Karhu, Styrelseordförande, Day2Day Leadership.

Kategori