Accelerera teamets samarbete

samarbeteEtt effektivt samarbete är avgörande för om ett team ska lyckas.

Ett riktigt optimalt samarbete innebär att var och en får komma till sin rätt och använda sina styrkor. I en sådan miljö blir vars och ens svagheter blir irrelevanta därför att de andra kompenserar dessa med sina styrkor. Och gruppen som helhet kan åstadkomma stordåd!

 

 

Vi hjälper ditt team att snabbt börja bygga denna teamkänsla genom att ni utforskar era beteendestilar och upptäcker olikheternas möjligheter. Ni får ökad självinsikt och större förståelse för varandra vilket inte bara gör ert samarbete effektivare – det blir också roligare!

Vi tar hjälp av beteendeprofilen DISC (ett av världens mest använda verktyg). Varje deltagare får en personligt anpassad profil.

Ur agendan

  • Beteendestilar och styrkor
  • Beteendestilar och utmaningar
  • Effektiv kommunikation med alla
  • Mitt grundbeteende
  • Mitt anpassade beteende
  • Vad motiverar mig? Hur fattar jag beslut?
  • Hur kan jag öka min effektivitet?
  • Vad innebär våra profiler för arbetet i gruppen? Hur kan vi maximera våra styrkor?
  • Hur kommunicerar vi på bästa sätt?
  • Hur kan vi bemöta våra kunder eller andra intressenter?

Målgrupp

Arbetsgrupper som snabbt vill optimera sitt samarbete. Kursen kan fungera som kick-off för en ny grupp eller nystart då nya gruppmedlemmar tillkommit.  Eller ett sätt att öka arbetsglädjen i  en grupp som jobbat länge ihop.

Kursen kan också skräddarsys speciellt för ledningsgrupper.

Omfattning

Från halvdag och uppåt.


Datum & plats

Företagsanpassad kurs. För mer information, tryck på Boka.