Utveckling av ledningsgrupper

Ledningsgruppen har en oerhörd potential.

Vi menar att ledningsgruppen är en viktig framgångsfaktor för organisationen. Men vi vet av erfarenhet att det krävs en hel del arbete för att komma dit. Många ledningsgrupper har svårt att hitta bra arbetssätt och bli effektiva. Vi brinner för att ledningsgruppen ska göra skillnad. Därför hjälper vi till där det bäst behövs, både när det gäller att skapa struktur eller team-känsla.

Skapa tydlighet och struktur

Vi guidar er igenom workshops där ni får ta fram det ni saknar idag, eller behöver revidera. Det kan vara vision, mission, värderingar, konkreta mål, handlingsplan och målstyrning. Vi hjälper er bli effektiva, arbeta med roller och ansvar, delegering och mötesstruktur.

Bygga starkt team

En framgångsrik ledningsgrupp behöver också vara ett starkt team, där öppenhet och tillit råder. Vi har stor erfarenhet av att steg för steg lotsa er fram till ett läge där ni känner varandra och litar på varandra fullt ut. Exempel på områden att arbeta med kan vara olikheter/beteendestilar, styrkor/svagheter, kommunikation, feedback och förväntningar.

Vi börjar med en nulägesanalys och sedan skräddarsyr vi upplägget helt efter de behov som finns.

För ett förutsättningslöst samtal om ledningsgruppsutveckling kontakta oss.