ett nätverk för ledartränare

Vi vill hela tiden utveckla och utöka vårt nätverk samtidigt som vi är noga med vår kultur, vårt DNA, som vi har idag. Kontakta oss om du är intresserad av att bli en del av ett spännande nätverk med ett fantastiskt bra ledarträningsprogram

Att vara ledartränare i Day2Days nätverk

Att bli en del av vårt nätverk förutsätter att man licensieras via sitt eget bolag eller ett bolag där man är anställd. Licenstagaren verkar i eget namn, ansvarar för sin egen leverans och fakturerar själv slutkund. Som ledartränare hos oss är man fri att även arbeta med andra verktyg/program.

Nyfiken på vårt nätverk?

Sedan starten har ca 830 ledare genomgått Ledarskapsarenan och idag består konsultnätverket av ca 25 ledartränare.

Ständigt lärande

För oss är det viktigt att vi levererar våra uppdrag med bästa möjliga kvalité och vi investerar därför löpande tid och pengar i vårt eget lärande och utveckling. Utöver certifieringsutbildningen träffas vi i nätverket 3 ggr/år för utvecklingsdagar. Då fördjupar vi oss i våra program, går igenom återkoppling från våra kunder, diskuterar fördjupningslitteratur och nya metoder, har föreläsningar i ledarträningsmetodik och coachning och inte minst byter erfarenheter med våra kolleger och har trevligt tillsammans.