Utvikling av ledergrupper

Utvikling av ledergrupper

Ledergrupper har et enormt potensiale!

Men mange ledergrupper har vanskelig for å finne arbeidsmetode og bli effektive. Vi mener at ledergruppen er en suksessfaktor for organisasjonen. Men vi vet av erfaring at det kreves en hel del arbeid. Vi brenner for at ledergrupper skal gjøre en forskjell.

Derfor jobber vi med både strukturelle (f.eks , mål, målstyring, ledelse, roller / ansvar , delegering , møtestruktur ) og mellommenneskelig (f.eks forventninger , styrker / svakheter , tillit, kommunikasjon).

Vi begynner med en situasjonsanalyse og deretter skreddersy vi oppsettet i henhold til behovene.