Våre konsulenter

Konsulenter og personlig ledertrener

I Norge ledes virksomheten av Alf Koksvik og Øyvind Larsen fra kontoret i Stavanger.


Høy kvalitet 
gjennom kontinuerlig læring

For å sikre høy kvalitet i våre oppdrag må alle konsulenter som begynner hos oss gjennomgå vår sertifiseringsutdanning. Deretter deltar konsulentene i vårt interne program for kontinuerlig læring og erfaringsdeling:

 • Regelmessige utviklingsmøter med fordypning i våre program og konsepter.
 • Tilbakemelding fra kunder.
 • Diskusjon av fordypningslitteratur.
 • Kompetanseutvikling i ledertreningsmetodikk og coaching gjennom egen veiledning.
 • Erfaringsutveksling med kollegaer.

 

Bred kompetanse

Vi er stolte av den brede kompetansen som finnes hos våre konsulenter. Gjennom vårt samarbeid kan du som kunde få tilgang til f.eks følgende kompetanse:

 • Lederutvikling og lederskap
 • Bedriftsutvikling og selskapsstyring
 • Organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid
 • Marked og salg
 • Forskning og utvikling
 • Innkjøp og logistikk
 • Prosessutvikling
 • Bransjespesifikk kunnskap innnen f.eks IT, verkstedindustri, helse, idrett, olje&gass,Life Science.

Alf Koksvik

Sandnes

+47 934 36 756

alf.koksvik@day2dayleadership.no

Øyvind Larsen

Stavanger

+47 458 09 260

oyvind.larsen@day2dayleadership.no

Bjørnar Langen

Oslo

+47 911 50 363

bjornar.langen@day2dayleadership.no

Elin Frønsdal

 

 

elin.fronsdal@day2dayleadership.no