Nu är den här – Ledarskapsarenan i digital form!

Publicerat 2021-04-02 14:44 av Day2Day Leadership

I grunden är det samma program som sedan starten 2014 hjälpt 500 ledare att utveckla sitt ledarskap.

Ledarskapsarenan är en effektiv ledarträning som kombinerar kraftfull individuell coaching och kompetensutveckling genom ett strukturerat utbildningsmaterial. Vi arbetar långsiktigt och du får en Personlig Ledartränare som stöd under hela perioden. 

Du har nu tillgång till hela Ledarskapsarenan med de olika modulerna i din smartphone, läsplatta eller dator. Var du än befinner dig kan du läsa eller lyssna till det aktuella metodavsnittet, arbeta med reflektionsfrågor, notera dina insikter och följa upp din handlingsplan. De regelbundna mötena med din Personliga Ledartränare kan ske digitalt eller i fysiska möten. 

Ur innehållet: Utforska dina styrkor, värderingar och andra delar som bygger ett tryggt ledarskap. Hantera förväntningar och skapa effektiv målstyrning med glädje och energi. Utveckla samarbetet med nyckelpersoner. 


Tags: ,

Kategori