Om oss

Vi tror på varje människas förmåga att utvecklas!

Day2Day Leadership AB grundades 2013 av Annette Runsteen och Kim Karhu som fann varandra i drömmen om att skapa ett företag byggt på goda värderingar, med förstklassiga verktyg och med skickliga konsulter som åstadkommer verklig förändring hos kunderna. Fokus var att tillsammans skapa Skandinaviens vassaste ledarträningsprogram.

Våren 2014 lanserades ledarträningsprogrammet ”Ledarskapsarenan” och ett konsultnätverk av kvalificerade ledartränare började byggas upp. I slutet av 2014 översattes Ledarskapsarenan till norska och våren 2015 var den engelska översättningen klar. Hösten 2022 förvärvades bolaget av Orientor AB i Jönköping som drivs av Viktor Fransson, Petter Jacobs och Patrik Linddahl.

Sedan starten har ca 850 ledare genomgått Ledarskapsarenan och idag består konsultnätverket av ca 25 ledartränare. Day2Day Leadership AB äger Ledarskapsarenan och driver ”Day2Day nätverket” dit man som ledartränare är ansluten genom ett licensavtal.

Alla är vi unika

När vi lär oss att inte sträva efter att bli en kopia av någon annan kan vi hitta vårt verkliga jag. Här finner vi själva grunden till det goda ledarskapet. En god ledare tar vara på sin egen potential för att kunna förädla andras potential. Därför behöver ledare ständigt utveckling. Själva essensen i ledarskapet är en brinnande längtan att hjälpa andra, och det är det som skiljer den framgångsrike ledaren från den ordinäre chefen.