Olikheter är möjligheter

Utforska din egen och andras beteende-stilar och upptäck olikheternas möjligheter! Samarbeta effektivare genom ökad självinsikt och större förståelse för andra. I seminariet används beteendeprofilen DISC. Varje deltagare får en personligt anpassad profil.

Ur agendan:

  • Vad motiverar dig? Vad stressar dig?
  • Vad reagerar du på hos andra?
  • Strategier för effektivt samarbete
  • Omfattning: halvdag

Målgrupp: Alla medarbetare i organisationen oavsett roll och bakgrund.

Omfattning: från halvdag och uppåt.