Tre B:n som hindrar din framgång

Hjärnforskning och studier inom positiv psykologi talar sitt tydliga språk om vad som sätter stopp på din kreativitet respektive ökar din framgång.

Kim Karhu ger dig konkreta verktyg för din vardag som ökar chanserna att lyckas flerfaldigt.