”Typiskt!”

Är det är slumpen som avgör om jag lyckas eller inte? Kan jag påverka min framtid och mina resultat hemma och på jobbet?

Vissa människor upplever att de alltid hamnar  i längsta kön. Andra tycker att de har ständigt tur. Man kan antingen skylla på omständigheter eller lära sig att skapa nya.

 När vi blir medvetna om våra tankar och börjar aktivt styra språket och handlingar ändrar vi hjärnansförmåga att se möjligheter och begränsningar.

  • Vill du verkligen bli lyckligare?
  • Vill du verkligen nå dina mål?
  • Vill du verkligen påverka dina relationer?

 Vad säger senaste hjärnforskningen om din egen potential till att utvecklas?

Du kommer att få verktyg till att göra en förändring i ditt liv som heter duga!

Målgrupp: Alla medarbetare i organisationen oavsett roll och bakgrund.

Omfattning: från 2 timmar och uppåt.