The Power of Good

Publicerat 2017-09-07 18:49 av Julia Karhu
psykologi

Har du någonsin hört vänner, familjemedlemmar eller kollegor uttrycka frågor som: ”Varför blir jag alltid förkyld?”, ”Varför är jag så trött hela tiden?”, ”Varför känns det som om huvudet ska sprängas?” eller ”Varför mår jag alltid så dåligt?”.

Jag misstänker att vi är många som får höra dessa frågor var och varannan dag. I åratal har vi människor nämligen ställt oss frågor som dessa och det är inte så konstigt. Man kan på ett enkelt sätt förklara att hjärnan är inställd på att uppmärksamma allt som är dåligt, just för att vi ska kunna skydda oss mot fara innan det är försent. Vår hjärna vill helt enkelt att vi ska överleva!

Men en sak som lätt kan glömmas bort i allt fokus på elände är att livet inte bara är till för att överlevas, livet är även till för att levas!

Därför är jag så otroligt glad och tacksam över att forskare världen över har börjat tänka till. Dessa forskare har börjat ställa sig frågor som: ”Varför har jag en härlig känsla av fjärilar i magen?”, ”Varför skrattar jag så mycket?”, ”Varför vaknade jag upp så glad?” och ”Varför mår jag så otroligt bra?”.

Världskongressen för Positiv Psykologi

Jag hade privilegiet att träffa flera av dessa forskare i somras i Kanada, Montreal, på världskongressen för positiv psykologi. Vetenskapen positiv psykologi tar fasta på individers emotionella och kognitiva styrkor snarare än svagheter. Fokus ligger på vad som gör att vi människor mår bra och vad vi aktivt kan göra för att öka vårt välmående.

Ett uttryck som jag uppmärksammade på kongressen var ”Good can be just as powerful as bad!”. Som sagt, allt det dåliga som sker i vårt liv hamnar ideligen i fokus. Därför behöver vi aktivt påminna oss själva om att allt det goda och glädjefyllda i livet betyder minst lika mycket som det tråkiga och jobbiga.

Detta betyder dock inte att man på något sätt kan tvinga sig själv till att känna glädje i stunden, man bör inte jaga glädje. Däremot så kan glädje planeras in i livet. Barbara Fredrickson, den främsta forskaren inom positiva känslor, pratar mycket om prioritering. Prioriterar du positiva känslor i ditt liv? Varför eller varför inte? Reflektera gärna över det!

Ännu ett ämne som poppade upp under årets kongress var meningsfullhet. Laura King är en av de mest framstående forskarna inom just mening och hon påstod att det idag finns en illusion om meningslöshet i världen. Hon har via sin forskning kommit fram till att våra liv faktiskt ”makes sense”. Alltså att vårt liv på något sätt är vettigt och begripligt. Vad tror du? Är ditt liv begripligt från dag till dag? Kan rutiner, så som den första koppen med väldoftande kaffe på morgonen vara meningsfullt i just ditt liv?

Flow

I alla fall, det allra häftigaste som jag fick uppleva på kongressen, som för mig frambringade både positiva känslor och meningsfullhet, var Mihaly Csikszentmihalyis framträdande. Han är en hårt arbetande 83 årig forskare och ”upphovsmannen” till begreppet flow. Flow kan snabbt förklaras som det tillstånd du befinner dig i när du blir helt uppslukad av en aktivitet så att tid och rum glöms bort samtidigt som du upplever en djup känsla av kontroll. Mihaly är en fin och genuin man som har bidragit med otroligt mycket inom vetenskapen positiv psykologi. Han förklarade att vid framtidstankar så bör man fokusera på vad man kan allra bäst. Detta i kombination med vad som behövs bli gjort. Vilken framtid vill du ha och vad vill du lämna efter dig? Hur kan denna framtid uppnås genom användandet av just dina styrkor? Uppmaningen var att även implementera detta i ett globalt perspektiv. Hur vill du att världen ska utvecklas och hur kan du vara en del av den utvecklingen?

När man pratar om världen så är det ännu en gång lätt att fokusera på allt det dåliga som sker. Steven Pinker är en forskare inom bland annat experimentell psykologi, evolutionspsykologi och kognitionsvetenskap. Han presenterade nyligen statistik som visar på att världen idag är fredligare och mindre våldsam än den någonsin tidigare har varit! Svårt att tänka sig med tanke på hur vårt nyhetsflöde ser ut, eller hur? Men glöm då inte bort hur vår hjärna fungerar. Det är lättare att ta till sig negativ information. Trots krig och elände så sker det en förändring i positiv riktning. Det skapar en känsla av hopp hos mig, samt en vilja att arbeta mot en bättre värld!

Att få uppleva en kongress där fokus ligger på att uppmärksamma det som är bra samt att skapa förändringar i positiv riktning, oavsett om det handlar om individer, organisationer eller samhällen, är helt fantastiskt. Inspirationen flödar, hoppet ökar och man åker därifrån med mer energi än vad man tog med sig dit. Det är en härlig känsla att få ladda upp sitt batteri och sin kunskapsbank. Jag kom hem med en stor vilja att hjälpa världen i en fortsatt positiv riktning!

En av Amerikas före detta presidenter, John Quincy Adams, uttryckte en gång ”If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader!”.

Kim Cameron, internationell ”best seller” och författare till flertalet böcker om ledarskap och organisationsutveckling, satte in ordet positiv framför ordet ledare. Alltså om dina handlingar inspirerar andra till att drömma mer, lära mer, göra mer och att bli mer, då är du en positiv ledare. Jag drömmer om en energifull värld där vi alla strävar mot att bli positiva ledare! Vad drömmer du om?

Julia Karhu
Fil Kand Kognitiv Neurovetenskap
Forskarassistent på Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde

På bilden: Julia tillsammans med Mihaly Csikszentmihalyi, mannen bakom Flow

 

Tags: ,

Kategori