Values or bullshit?

Publicerat 2017-06-28 19:45 av Kim Karhu

Alla företag har värderingar. Värderingar som efterlevs av medarbetare dagligen. De är inte uttalade men ändå fastnaglade med hjälp av en kultur som har vuxit fram genom åren. Vissa av värderingar är bra, andra mindre bra.

Det finns också värderingar som är uttalade av företagsledningen. Ledningsgruppen åker iväg ett par dagar för en brainstorming och kommer fram till några vackra, fina ord som man visar på hemsidan. Trycksaker tas fram och medarbetare informeras på ett kick-off möte.

Ord är bara ord. De består av bokstäver som man staplar efter varandra. Orden börjar inte leva om de inte ges en mening. Jag har märkt under många år att de flesta företagens uttalade värderingar har ingen mening. Tänk om du skulle fråga din älskade ”Hur mycket älskar du mig på en skala? Och vad kan du göra för att höja den siffran en aning?”

Det händer ofta i företagen där man inte skapar en kultur där alla kan känna sig delaktiga och engagerade.

Värderingar skall inte bara informerade men också implementerade. Det är lätt att blanda ihop de orden eftersom de börjar på samma bokstav…

Vad anser du? Handlar det oftast om bullshit eller riktiga värderingar?

Kim Karhu

 

Kategori