Våra Konsulter

Ledarskapskonsulter och personliga ledartränare

Våra ledarskapskonsulter är noggrant utvalda certifierade personliga ledartränare och finns över hela landet. Vi är många och kan tillsammans genomföra stora uppdrag. Hittar du ingen konsult i din närhet kontakta oss, så finner vi en lösning!

Kvalitetssystem

Det är viktigt för oss att  säkerställa att vi håller jämn och hög kvalitet på det vi levererar. Därför genomför vi systematiska utvärderingar från våra kunder. Våra konsulter deltar också regelbundet i vårt interna utbildningsprogram. Där arbetar vi med träning och fördjupning av coachnings- och ledarträningsmetodik, samt uppdaterar oss på de senaste verktygen inom vårt område.

Läs mer om kvalitetssystemet


Annette Runsteen

Göteborg

+46 (0)70 554 56 83

annette.runsteen@day2day.se

Karin Hallhagen

Helsingborg

+46(0)70 216 99 33

karin.hallhagen@day2day.se

Ylva M Andersson

Göteborg

+46 (0)70 926 81 41

ylva.andersson@day2day.se

Johan Akterhed

Jönköping

+46 (0)707 50 30 20

johan.akterhed@day2day.se

Andrew Creighton

Malmö

+46 (0) 70 753 80 03

andrew.creighton@day2day.se

Merlina Poljak Käll

Skövde

+46 (0) 708 55 49 90

merlina.kall@day2day.se

Lena Lyckenvik

Linköping

+46(0)705 88 34 28

lena.lyckenvik@day2day.se

Jeanette Alfredsson

Göteborg / Onsala

+46 (0) 70 509 09 12

jeanette.alfredsson@day2day.se

Kim Karhu

Göteborg

+46 (0)73 390 50 10

kim.karhu@day2day.se

Patrik Linddahl

Jönköping
+46 (0)70 914 20 40

patrik.linddahl@day2day.se

Henrik Hallström

Jönköping

+46 (0)73 545 28 88

henrik.hallstrom@day2day.se

Joakim Skirhammar

Jönköping

+46 (0)70 243 48 18

joakim.skirhammar@day2day.se

Ingegerd Bynert

Jönköping

+46(0)709 89 16 01

ingegerd.bynert@day2day.se

Håkan Svensson

Stockholm

+46(0)707 79 49 16

hakan.svensson@day2day.se

Thomas Johansson

Jönköping

+46 (0)73 418 88 36

thomas.johansson@day2day.se

Magnus Gnisterhed

Jönköping

+46(0)70 881 21 80

magnus.gnisterhed@day2day.se

Kent Löndahl

Linköping

+46 (0)73 418 04 06

kent.londahl@day2day.se

Viktor Fransson

Jönköping

+46 (0)70 941 73 33

viktor.fransson@day2day.se